Cesta k záchraně života v boji...

Mladý voják, vykrvácející pod rukama svých bezmocných a zoufalých kamarádů. Známá, velmi to smutná scéna z kultovního filmu Blackhawk down. Dnes, takřka dvě desetiletí po těchto pohnutých událostech v somálském Mogadišu, by k takovým případům mělo docházet méně a méně. Moderní pokročilé prostředky armádní pomoci v kombinaci s TCCC, přelomovým systémem ošetření v extrémních podmínkách, již v současných střetech výrazně omezují ztráty těch, co po světě hájí prapor demokracie. Avšak nejen příslušníků armád – tyto novinky, tedy jednoduché pomůcky a vysoce funkční postupy, se tak stále více dostávají do sféry zájmu bezpečnostních složek. I příslušníci policejních sborů mohou nyní využít zkušenosti, placené tisíci mrtvých na bitevních polích a mít o mnoho reálnější šance udržet zraněné osoby při životě až do příjezdu odborné lékařské pomoci.

cphoto1Jaká byla k tomuto nemalému pokroku, co se týká TRA vlastně cesta? V rámci svého působení u Policie ČR jsem měl v rámci tzv. integrovaného systému na starosti koncipování a realizaci speciálních modelových situací, které byly cíleny především na nejkritičtější a nejrizikovější situace, které mohou policistu v průběhu jeho nelehké služby potkat. Při takovém výcviku, připravujících mladé policisty na momenty, v kterých zpravidla půjde o lidské životy, jsem se již od počátku snažil zapracovat i související problém urgentního řešení momentů, kdy bude závažně poraněna některá z osob na místě zákroku či nehody. Dlouho jsme proto hledali nějaký odpovídající systém první pomoci, který by co nejlépe vyhovoval specifikům ozbrojených složek. Po určitém tápání doslova jak „na zavolanou“ počaly do naší destinace pronikat první kusé informace o novém systému neodkladné první pomoci – TCCC.

V rámci této nebývalé osvěty, iniciované v USA, totiž v posledních letech vznikla zcela nová ojedinělá odbornost, která ovšem není totožná s klasickým vojenským ošetřovatelem, armádním saniťákem či dokonce „odtahovačem“ raněných. Nový specialista, tzv. „Combat Lifesaver“ je zde naprosto platným členem jednotky, plnícím standardní armádní úkoly a v případě ozbrojeného střetu vyvíjejícím bojovou činnost jako všichni ostatní. Namísto části munice a materiálu ale do akce nosí speciální MEDI batoh pro provádění rozšířené taktické zdravotní pomoci. Zkrátka je to plnohodnotný bojovník s puškou, co v případě vlastních ztrát má s sebou jak prostředky, tak i určité „know how“ k rapidnímu zvýšení šancí na přežití svých zraněných kolegů. Program TCCC však, jak se stále do nekonečna opakuje, není jakési „hraní na doktora“, ale pouze a výhradně neodkladná první pomoc. Tedy jde jen to, aby se zraněná osoba mohla lékařské odborné péče vůbec dožít - cílem je tedy předat doktorovi pacienta živého. Jak se říká „není to věda, spíše jen řemeslo“.

cphoto2

cphoto3A nám v minulosti šlo především o to, „učit se učit“ ty, kteří to potřebují nejvíce, „jak na to“. A co nejefektivněji využít nové informace a zapracovat je do výuky jak příslušníků PČR, tak i jiných součástí, které se v rámci své činnosti nezřídka setkávají s nutností dělat s minimem vybavení a často s velkou mírou improvizace vše proto, aby na místě události zůstali pokud možno všichni živí. A to alespoň do té doby, než dorazí sanitka, nebo konečně přiletí očekávaný záchranářský vrtulník.

Začátky startu takových programů takového na bázi TCCC nebyly lehké – dlouho takříkajíc nebylo brát z čeho. Základem pro tvorbu systému výuky, která se později naplno zúročila v systému Tactical Rescue Academy se tak prvotně staly především zkušenosti a praktické „grify“ mnohých z těch, kteří museli v minulých letech vykonávat zdravotní asistenci v dalekém zahraničí – tedy jak příslušníků misí z naší i jiných armád, tak i četných tzv. kontraktorů. Tedy členů soukromých bezpečnostních společností, kteří jsou nuceni vést vrcholně nebezpečnou činnost v těch nejrizikovějších lokacích, a to nezřídka bez jakékoliv podpory a logistiky na kterou je obvykle zvyklý voják. Ti pak musí být s omezenou silou nejen připraveni čelit nejhorším následkům stále četnějších střetů, ale často také pomocí svých schopností zajistit urgentní zdravotní pomoc po dlouhé hodiny čekání na pomoc a evakuaci. Společné nácviky či jen odborné konzultace s těmi nepovolanějšími pak byly velmi cenným přínosem pro zapracování těch nejnovějších trendů v této specifické oblasti do programů TRA.

cphoto4

cphoto5

Jedním dalších zdrojů pro koncipování systému poskytování neodkladné pomoci v bojových a extrémních podmínkách TRA se poté také stal i specializovaný kurz BARTS, který u nás zajišťuje na velmi vysoké úrovni Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci králové. Ten se soustřeďuje na výuku dovedností TCCC. Výcvik je určen výhradně na profesionální příslušníky armády a je cílen na vojenské specialisty s budoucí odborností Combat Lifesaver. Kvalitní kádr zkušených instruktorů zde spolu s velmi praktickým a realistickým přístupem dávají možnosti kvalitního vzdělání v tomto specifickém oboru moderního vojenského záchranářství. Jako odchovanec Vojenského oboru FTVS UK mohu odpovědně prohlásit, že jde o jedno z nejlepších, co v naší armádě vůbec je. Certifikáty z těchto kurzů BATLS a BARTS for CLS jsou mezinárodně uznávány a jsou mezinárodním standardem pro tuto oblast v rámci působení a spolupráce jednotek NATO.

Z praktických cvičení:

Nácvik dekomprese punkcí hrudníku – pro neodkladné řešení tenzního pneumotoraxu

cphoto6

Nácvik drenáže hrudníku – aplikace pro krajně kritické případy hemotoraxu

cphoto7

Průprava v tzv. koniotomii – tedy alternativním zprůchodnění dýchacích cest pomocí proděravění membrány pod štítnou chrupavkou.

cphoto8

cphoto9

Výcvik v rutinním zajištění žilní linky pro infuzní hrazení objemu krve v případech masivního krvácení

cphoto10

Systém výuky „já tobě, ty mě“ naučí potřebně šetrnému přístupu...

cphoto11

Komplexní zaměstnání formou modelových situací pro aplikaci tzv. muláže – praktická forma prověření dosavadních znalostí, dovedností a standardních postupů…

Závažné poranění břicha s vyřezlými kličkami střev…

cphoto12

Pronikající poranění hrudníku

cphoto13

Aplikace infuzních roztoků

cphoto15

cphoto16

Zástava masivního krvácení po amputaci končetiny výbuchem a střelném poranění v oblasti krku

cphoto17

Imobilizace páteře krčním límcem a řešení otevřené zlomeniny po pádu osoby z výšky

cphoto18

cphoto19

Ošetřování závažného případu popáleniny

cphoto20

Další cestou k zvyšování vlastních dovedností a získávání dalších a dalších cenných zkušeností v tomto zajímavém oboru a se pak ukázaly četné stáže v některých specializovaných zdravotnických zařízeních. Tam bylo čas od času totiž možné si některé postupy a úkony prakticky ověřit i na živých lidech. Tedy pokud byli zrovna k dispozici. Pokud ne, nezřídka pak nezbývalo provádět nácviky i na sobě samém… -:)

Späť do obchodu