FREC

F R E C

 

 

 

Certifikát  First Response Emergency Care (RQF)

(Prvá reakcia pre núdzovú starostlivosť)

 

Garantom uvedeného kurzu je renomovaný lekár MUDr. Peter Verchovodko, ktorý kurz vedie v súlade so vzdelávacími štandardami ako je nižšie popísané.

 

Uvedená kvalifikácia je vhodná pre nasledovné pozície:

 

-        pre ľudí, ktorí pracujú resp. plánujú zamestnanie ako poskytovatelia pohotovostnej lekárskej starostlivosti

-        pre ľudí, ktorí potrebujú dosiahnuť vedomosti a praktické kompetencie k zvládaniu pohotovostných stavov a situácií pred hospitalizáciou.

Cieľom je rozšírenie poznatkov a vedomostí s praktickými zručnosťami bezpečných a promptných efektívnych postupov v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pred poskytovaním nemocničnej starostlivosti a opatery.

dsc_8919

 

Kvalifikácia v sebe zahŕňa 3 lekcie s celkovým rozsahom 150 hodín, čiastočne prezenčne a čiastočne dištančnou formou vzdelávania, podrobnosti v prílohe č.1.

 

Účastníci na záver kurzu prechádzajú testom s počtom 20 otázok  a voľbou zo 4 odpovedí, kde je iba jedna správna.

 

Účastník kurzu musí byť starší ako 17 rokov a musí mať minimálne základy poskytovania prvej pomoci.

 

Po ukončení kurzu je vystavený certifikát platný počas obdobia 3 rokov, pred vypršaním platnosti je účastníkovi umožnené zúčastniť sa 21 hodinového kurzu „refresh“.

 

Centrum  poskytuje vhodné priestory, výbavu a školiteľa na vykonanie kurzu v počte maximálne 4 účastníkov.

 

Školiteľ je v danej problematike kompetentný (príloha č. 2) a disponuje vhodnou kvalifikáciou (príloha č. 3).

 

Výbava centra v sebe zahŕňa nasledovné pomôcky k úspešnému zvládnutiu kurzu  First Response Emergency Care:

-        CPR dospelý manekýn – v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        CPR detský manekýn - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        CPR nemluvňa manekýn - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Manekýn na nácvik Heimlichovho manévra - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Manekýn na nácvik uvoľnenia dýchacích ciest - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        AED resuscitačné zariadenie - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Odsávacie zariadenie - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Dostatočný počet bandáže, obväzového materiálu a  pre účastníkov

-        Dýchacie zariadenie - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Kyslíkové zariadenie s relevantnou výbavou na používanie, dýchacia maska a pod.

-        Dávkovač adrenalínu

-        Inhalátor na uvoľňovanie - v počte jeden kus na 4 účastníkov

-        Glukózový gél – aspoň jedna vzorka

-        Bezpečnostné helmy – balistická, NATO, cyklistická, záchranárska a priemyselná – stavebníctvo

-        Fixačné dlahy – dlaha na fixáciu panvy, kovové penové dlahy, krčné dlahy

-        Audio-vizuálne zariadenia na účely školenia k využitiu na rôzne učebné techniky, postupy

-        Učebný materiál – s dostatočným počtom školiaceho materiálu pre účastníkov

-        Dátum certifikácie je v posledný deň kurzu po splnení podmienok daných úspešným zvládnutím testu. Platnosť certifikátu je na obdobie 3 rokov

-        Školiace stredisko zabezpečuje školiaci materiál v dostatočnom počte pre každého účastníka, aj v printovej aj elektronickej verzii

 

 

 

Školiaci materiál v sebe zahŕňa nasledovné učivo:

 

-        Poskytovanie CPR a AED pre dospelého

-        Zvládanie dýchacích ciest

-        Odhad rozsahu poškodenia a zranenia

-        Rozsah popálenín

-        Resuscitácia dieťaťa

-        Dusenie sa pacienta

-        Obehový systém

-        Kardiopulmonárna resuscitácia dieťaťa

-        Zvládanie zlomenín

-        Poskytnutie prvej pomoci

-        Vypĺňanie tlačív

-        Dýchací systém

-        Pacient v bezvedomí

 

fotografia0070

Späť do obchodu