Kurzy neodkladné první pomoci v bojových a extrémních podmínkách

Tactical Rescue Academy

Kurzy neodkladné první pomoci v bojových a extrémních podmínkách

Hlavní probíraná témata:

photo12

Důvody vzniku Tactical Combat Casualty
Význam a principy TCCC
Statisticky nejčetnější příčiny úmrtí v boji či po nehodě
Univerzálnost systému pro rozličné aplikace
Aplikace TCCC při různé míře vybavení a prostředků
Využitelnost v rozličných bezpečnostních odvětvích
Ozbrojený střet, autonehoda, havárie, neštěstí
Péče pod palbou a taktická péče
Zajištění místa události a vlastního bezpečí záchranářů
Specifika bojové situace – palebná převaha, krytí
Vyproštění osob, doprava do bezpečných podmínek
Způsoby odtažení, odnášení a nakládání zraněných
Prvotní zjišťování mechanizmu úrazu a zdrav. stavu
Muláž – podle schématu CABCDE
Různé stupňovitost úkonů dle podmínek a stavu zraněné osoby
Provádění efektivní resuscitace – různé druhy vybavenosti
Zástava masivního krvácení
Dýchací cesty – zprůchodnění, zajištění
Dýchání, řešení případů pneumotoraxů
Cirkulace, hypovolemický šok
Situace s poraněním páteře
Zlomeniny, popáleniny
Problematika odstraňování výstroje a balistických ochranných pomůcek
Ošetřování v omezených světelných podmínkách
Hromadné neštěstí – triáž (pořadí pro ošetření i odsun)
Příprava na odsun, prevence hypotermie
Kooperace s vrtulníkem, označení přistávací zóny, navádění záchranných jednotek
Obsah speciální lékárny pro jednotlivce
Obsah rozšířeného zdravotnického MEDI batohu
Improvizované prostředky a činnost s omezenými zdroji
Nejmodernější prostředky bojové první pomoci
Zdroje pro pořízení pokročilého vybavení první pomoci

 

aphoto2

 

Organizační podmínky a vybavení na kurz:photo12

aphoto12 

Rozsah: 16 hodin (2 x 8)

Osobní výbava:

* Starý vyřazený oděv na realistický nácvik k rozstřihání (příp. i civilní – kalhoty, bunda a tričko)
* Vhodný výcvikový oděv a obuv (do vnitřních i vnějších prostor)
* Služební opasek, pouzdro, zbraň, příp. obušek.
* Dle specifik jednotky i kupříkladu dlouhou primární zbraň, balistickou ochrannou vestu a přílbu, taktickou vestu

 

 

Kolektivní zajištění:

* Tělocvična (prostor si jej zpravidla zajišťuje sám objednavatel kurzu), nutná zásuvka na 220V pro PC a projektor
* Blízká vhodná venkovní plocha (trávník, apod.)
* Nedaleké parkoviště na auta
* Na tři až pět nacvičujících jeden osobní automobil

 

Počet účastníků kurzu: do 12 osob

Cena kurzu pro skupinu: 18 500,- Kč

(pozn.: tato částka je orientační a závisí na více faktorech, které jsou upřesňovány při dalším jednání všech podrobností realizace kurzu, ozbrojené složky a státní organizace mají na kurz automatickou slevu 10%, totožná sleva na tento kurz je pak i v případě odběru zboží z Eshoopu TRA v hodnotě nad 50 000,- Kč / 1960,- €).

V ceně kurzu je zahrnuta příprava, výkon činnosti instruktora, jakož i všeobecné zabezpečení veškerými potřebnými pomůckami pro neodkladnou první pomoc TCCC a nezbytným zdravotním materiálem. K dispozici jsou zde i moderní US armádní sady pro simulaci zranění a torzo pro pokročilý nácvik resuscitačních technik, spojené s počítačem.

Pozn.: V ceně není zahrnuta doprava nad 100km a ve vzdálenějších lokalitách úhrada ubytování

certifikt-tra---vzor

 

aphoto5

 

Pozn.: Taktical Rescue Academy nově pořádá i akreditované kurzy, zakončené oficiálním certifikátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (akreditace Č.j. 22 860/09-24/1090). Tento speciální pětidenní kurz o délce 40 hodin je současně celostátně uznávaným rekvalifikačním programem pro pracovní činnost "Zdravotních zotavovacích akcí".

 

 

 

 

 

Späť do obchodu