Cardi Aid

ozivovanie_01Stále častěji se můžeme prostřednictvím médií dovědět zvěst, že ať už formou naprosto laické záchrany defibrilátorem, či pomocí strážníků městské policie, kteří jsou v autě stále častěji AED vybaveni, došlo k záchraně jinak jistě ztraceného života. Při KPR, prováděné do příjezdu záchranářských složek, může totiž podobné moderní vybavení a rozličné specializované pomůcky být klíčové.  


Všeobecně jsme si o tzv. „áédéčkách“, tedy Automatických Externích Defibrilátorech, vyprávěli už v předchozích kapitolách. Nyní se proto již zaměříme jedno z takových konkrétních zařízení a v rámci určité představy některých z těch, kteří se ještě neměli tu šanci se s nejmodernějšími typy defibrilátorů podrobněji seznámit, si přiblížíme jeho možnosti, vlastnosti a funkce. Ale není to v případě Cardi Aid pouze samotné AED, ale vlastně se jedná hned o celou sérii pomůcek urgentní první pomoci. Dá se říci, že jde o velmi zajímavý příklad systémového řešení problematiky v oblasti kardiopulmonální resuscitace i defibrilace. Komplexní program, nabízený například známou domácí firmou Helago-CZ, se totiž sestává jak z defibrilátoru nové generace, tak i jeho tréninkové verze a v neposlední řadě také z důmyslné speciální „vychytávky“, která může zachráncům značně pomáhat při samotné realizaci nepřímé srdeční masáže. A to jak laikovi, tak profesionálnímu záchranáři.

 

Špička mezi AED
Samotný značkový defibrilátor známé holandské firmy Cardi Aid rozhodně patří mezi nejzajímavější a nejfunkčnější produkty, co se týče podobných zařízení. Energie výboje je zde automaticky nastavena dle impedance pacienta (dle firemních podkladů je tak možné jej použít na člověka od 20 k g hmotnosti výše) a elektrošok má navíc bifázickou křivku, a tak má největší šance pomoci postižené osobě již prvním pokusem. Nejenže jde o technologicky naprostou špičku s ideálně jednoduchou obsluhou, ale i jinak rozhodně stojí Cardi Aid za pozornost. Především pak, co se týče klíčového hodnotícího poměru – tj. uživatelské vlastnosti kontra pořizovací cena (ta je tu něco kolem velmi příznivých 34 tisíc bez DPH). A to je, jak se zdá, jeden z nejpodstatnějších faktorů, neboť i ta nejpokročilejší technika je vlastně na zhola nic, pokud nebude k dispozici na místě nehody. Tedy když si ji nebude zákazník moci díky až příliš velké investici moci pořídit. To je právě zatím jedna z největších překážek pro masivní zavádění příslušenství, které může každodenně dát šance přežít mnoha lidem, postižených nešťastnou událostí. Zájemců o takový „oživovací aparát“ je totiž stále více, ale jak pro organizace nebo policejní jednotky (natož pak soukromou osobu) bylo donedávna cenově zcela nedostupné potřebně kvalitní vybavení. To se však mění a dnes je tak už mání ta nejlepší výbava za méně než polovinu toho, co stála před lety.  


ozivovanie_02K funkci - Cardi Aid se sám zapne při otevření krytu a následně dává vizuální instrukce a jasné hlasové pokyny (ty je možné si libovolně navolit z 20 jazyků) implementované dle směrnic ILCOR 2005. Proto může být tento přístroj tak být použitý kýmkoli i třeba s jen s minimálními znalostmi v poskytování první pomoci. Názorně svým hlasem vede záchranáře: „Zavolejte záchrannou službu. Uvolněte dýchací cesty pacienta. Nejeví-li pacient známky života, přilepte elektrody na odhalený hrudník pacienta“. Předzapojené elektrody s adhezivními náplastmi je možné nalepit na hrudník postižené osoby správně na přesně určená místa, a to díky naprosto „polopaticky“ natištěným návodům. Následně nato zazní klíčový pokyn: „Nyní se již pacienta nedotýkejte. Probíhá analýza srdečního rytmu“.
U pacienta nyní vnitřní komputer cca do 15 sekund exaktně vyhodnotí stav a případně diagnostikuje život ohrožující srdeční arytmii, ventrikulární fibrilaci či tachykardii. Takže dále „mluvící přístroj“ elektrošok doporučí či naopak nedoporučí („Je nutný výboj“ či „Výboj se nedoporučuje“).  Jakousi „pojistkou proti blbosti“ je zde to, že výboj není v žádném případě možné provést, pokud ho stav pacienta přímo nevyžaduje nebo neumožňuje (např. detekovaný pohyb pacienta, implantovaný kardiostimulátor, atd.). V případě nutného výboje, po asi 10 sekundách nabíjení pak následuje: „Stiskněte červený knoflík“. To znamená už jen zkontrolovat, že se opravdu nikdo osoby nedotýká a pak odmáčknout červeně blikající knoflík. „Byl vydán výboj“. A je to...

 

ozivovanie_04Pokročilá technologie
Potom hluboký mužský hlas zaznívá z reproduktoru: „Můžete se dotknout pacienta. Pokračujte v oživování. Střídavě poskytujte 30 stlačení hrudníku a dva vdechy z úst do úst“…) V průběhu následnéh o provádění KPR tato chytrá mašinka záchranáře podporuje při provádění kompresí nepřímé srdeční masáže pravidelnými akustickými signály - jako metronom pro dosažení toho nejoptimálnějšího rytmu. Po každých třiceti opakováních je vždy dán pokyn:  „Nyní poskytněte dva vdechy z úst do úst. Nyní poskytněte 30 stlačení hrudníku“. Po třech takových cyklech opět následuje další diagnostika osoby s případným novým výbojem, pokud tak sofistikované AED sezná za nezbytné...


Je zde také informační tlačítko, po jehož stisknutí dostaneme oznámení o uplynulém času a počtu výbojů od spuštění přístroje.  Baterie umožňuje až 20 hodin výdrže monitoringu osoby a až přes 200 výbojů. Pohotovostní režim je možný po dva roky. Autotest se u Cardi Aid provádí denně, měsíčně a při každém zapnutí (tedy otevření) přístroje. Kdykoliv je také průběžně k dispozici i automatický záznam veškeré činnosti přístroje – tedy jakási paměť pro alternativu jakéhokoliv zpětného vyhodnocení užití defibrilátoru.  Tak lze vysledovat cca 4 hodiny činnosti zpět včetně naměřeného EKG a až 4 zásahů. Přístroj může fungovat ve vlhkosti až 95%, je odolný proti stříkající vodě a teplotám do 50 stupňů nad nulou.


Přístroj s nosným madlem je poměrně kompaktní a s poměrně ucházející hmotností – kolem 3 kg. Speciální ochranný obal navíc mimo samotného AED standardně obsahuje i sadu příslušenství pro související činnosti a bezproblémovou aplikaci AED kdekoliv v terénu. Tento integrovaný záchranářský kit obsahuje ochranné latexové rukavice, speciální záchranářské nůžky pro rychlé a bezpečné sejmutí oděvu a odhalení hrudníku, pomůcku pro případné vyholení zarostlého hrudi (pro potřebné přilnutí elektrod), resuscitační masku pro umělé dýchání a desinfekční ubrousek.

 

ozivovanie_03Verze „Trenér“
I když je Cardi Aid konstruován k co nejjednodušší obsluze a i díky slovnímu „průvodci“ celým postupem je reálně možné, aby jej v extrémní situaci mohla účelně využít i prakticky neškolená osoba, šance na co neefektivnější využívání s určitou erudicí pochopitelně ještě vzrůstají. Protože budou zákonitě přítomné osoby pod obrovským stresem, je tak nanejvýš vhodné, aby byly veškeré postupy a komplexní ovládání AED byly důkladně vyzkoušeny „nanečisto“. A u poloprofesionálních záchranářů pak byla potřebně nadrilována a automatizována všechna související činnost. K realizaci takové průpravy by ale mohlo být dosti nevhodné či dokonce krajně nebezpečné využívat „ostrou“ verzi defibrilátoru. Cardi Aid proto vyvinul i svoji čistě výcvikovou verzi, zvanou příznačně „Trenér“. Ta je vhodná jako doplněk při výuce a nácviku první pomoci, nebo pro prezentační akce a osvětové přednášky. Trenér má shodné provedení jako standardní CardiAid, ovšem s několika málo nutnými rozdíly. Tento cvičný přístroj, který se jinak chová naprosto jako opravdové reálné AED (včetně vizuální signalizace, hlasových pokynů, apod.) obsahuje pouze cvičné elektrody a je zde tak po zmáčknutí již zmíněného červeného spínače pochopitelně prováděna pouze simulace elektrošoku. Další zvláštností je to, že k „trenérovi“ je k dispozici nabíječka, kterou se přes běžnou 220V zásuvku potřebně dobíjí vnitřní zdroj. Ojedinělostí tohoto systému je také speciální dálkové ovládání, prostřednictvím kterého instruktor může pro účastníky nácviku či v průběhu tématické modelové situace dle své úvahy volit a ovlivňovat vývoj situace (tzn. tvořit rozličné scénáře - výboj např. doporučit či nedoporučit, děj posunovat sem a tam, nebo dokonce občas imitovat případnou závadu přístroje…).  Ve spojení s resuscitační figurínou či přímo živým kolegou lze tak ve scénce procvičit patřičně reálnou formou poskytnutí kardiopulmonální resuscitace. Prostě vše v souladu se známým heslem: „Štěstí přeje připraveným“.

 

„Tatranka“
ozivovanie_06Právě tak se v našich končinách začalo lidově říkat novince, jinak v originále nazývané External Chest Compression Assistent. Je určena jak pro profesionální záchranáře, tak i instruktory první pomoci a zájemce o její výuku. Jde o poměrně malou, lehkou a snadno použitelnou pomůcku, která však může být v tíživých momentech být skutečně nemalou pomocí. Tento podpůrný prostředek pro kardiopulmonální resuscitaci od CardiAid je navržen tak, aby pomohl záchranáři dlouhodobě provádět co nejefektivnější nepřímou masáž srdce člověka zasaženého náhlou srdeční zástavou. A to i pod velkým tlakem, kdy mohou lidé zákonitě chybovat a spoustu jinak samozřejmých věcí běžně zapomínat. Názorný obrázek na horní straně této resuscitační pomůcky i neškolenému uživateli názorně ukáže, kam správně přiložit „tatranku“ na hrudní kost. Zvýšená plocha pak zefektivňuje komprese na optimální místo a zabraňuje prstům, aby se tlak přenášel stranou (což se běžně, zejména vlivem únavy při dlouhodobějším provádění srdeční masáže zpravidla stává…). Po svém zapnutí také tato pomůcka potom určuje správnou rychlost stlačování pomocí jasně slyšitelných pípání (řídí se nejnovějšími pravidly resuscitace – tj. 100 úderů za minutu). Pomocí delšího tlaku na spínač OF/ON lze ale také zvukovou signalizaci rytmu vypnout – to se hodí především tehdy, kdybychom toto zařízení používali společně s výše popsaným AED a mix zvuku obou signálů by potom mohl mást uživatele. Je zde také i diagnostika správné hloubky kompresí, a to vzhledem k velikosti resuscitované osoby. V závislosti na váze pacienta se zde totiž názorně, jak intenzivní tlak je třeba na hrudník aplikovat. Záchranář tak má neustále potřebnou zpětnou vazbu ukazuje - diody se při každé kompresi rozsvítí na odpovídajícím symbolu velikosti člověka a jeho hmotnosti v librách i v kg (40, 55, 75, 90, 105). Masírující člověk má proto stále názorně před očima, jestli na plochu momentálně tlačí silou, přesně odpovídající fyziologickým dispozicím pacienta.  CardiAid lze tak využít nejen při nešťastné události, ale též při nácviku srdeční masáže – účastníci kurzů si mohou kdykoliv pomocí této důmyslné škatulky snadno a lacině budovat cit pro optimální tlak kompresí. Když nemají k dispozici figurínu, prostě si jen položí „tatranku“ na zem a mohou tak drilovat nanejvýš užitečnou dovednost.

 

External Chest Compression Assistent je dodáván se speciálním pouzdrem. To je opatřeno klipem, pomocí kterého lze rychle a jednoduše upevnit resuscitační pomůcku na opasek či MEDI batoh, takže je stále k dispozici pro okamžité užití. Zdrojem uvnitř je běžná 9V alkalická baterie, její stav se automaticky ověřuje při každém zapnutí.

Text :  Mgr. Pavel Černý dle internetových zdrojů a odborných konzultací s MUDr. Michalem Venglarčíkem

Späť do obchodu