O nás

O nás, aneb co je to Tactical Rescue Academy…

Jde o nebývalý projekt, který má především zvýšit osvětu v oblasti tzv. neodkladné první pomoci v bojových a extrémních podmínkách, vycházející z nového US armádního programu TCCC - Tactical Combat Casualty Care. Má za cíl bezezbytku vyhovět stále větší poptávce po skutečně funkčním a rychle naučitelném systému první pomoci pro momenty, kde bude jen obtížné či zcela nemožné využít tzv. mírovou medicínu. Pro velmi nestandardní situace, kde se zřejmě kolem bude střílet a kde bude evakuace raněných nezřídka v nedohlednu. Po takřka dvouleté přípravě specializovaných zdravotních programů TCCC, přizpůsobených pro domácí specifika a mnoha úspěšně realizovaných pilotních kurzech pro velkou škálu ozbrojených i záchranných složek se nyní naplno otevřela cesta k možnostem širšího zavádění nejnovějších postupů, které vznikaly na bázi zkušeností, zaplacených v posledních konfliktech mnoha tisíci lidských životů. Podobná erudice, jak se ale ukazuje, je využitelná i v civilnějším životě, než jsou afgánské soutěsky. Větší a větší zájem o dovednosti a znalosti TCCC je totiž stále více nejen ze stran policejních a bezpečnostních sborů, ale dokonce i speciálních záchranářských a hasičských složek. I tam totiž může v případě masivních ztrát při některých hromadných nehodách a katastrofách stát, že běžný přístup a klasické zdravotní pomůcky jsou v některých extrémních podmínkách využitelné jen obtížně, či vůbec.

1_0a 2_0a

 

Samotné vědomosti a schopnosti by ale v těch nejkrizovějších situacích mohly být nezřídka i k ničemu. A to bez patřičné nejpokročilejší TCCC výbavy, která vznikla především na podkladě požadavků těch, kteří daleko odsud v dnešních „horkých zónách“ hrají svou dennodenní hru o své životy. Současně se má proto tato Akademie zabývat dovozem souvisejících nejmodernějších pomůcek od značkových světových firem a plošněji tak zpřístupnit to nejlepší, co lze vůbec v této oblasti sehnat. Na trh tak zájemcům dodávat ověřené produkty prestižních společností, které se již po dlouhá léta intenzivně zabývají právě vývojem a distribucí toho nejkvalitnějšího armádního záchranářského materiálu pro TCCC. Toho, který byl vytvořen těmi největšími experty, zdravotníky těch nejelitnějších US jednotek, kteří až mnohokrát zažili jaké to je, když jim pod rukama vyhasínají jejich kamarádi. Má jít o nabídku všeho pro tzv. „MEDI Care“ doslova „na klíč“. Tyto specializované pomůcky jsou v současnosti standardně zavedeny u naprosté většiny armádních a dokonce i zvláštních bezpečnostních složek.

 

3_0a 4_0a

 

Co ještě dodat na závěr? Těžko někdo kdy vyjádří cenu lidského života a někteří musí za nás za všechny často občas platit tuto cenu nejvyšší. Pokud tak tento komplexní program pomůže zvýšit šance přežít i jedinému z těch, kteří v boji proti světovému terorizmu po celé zeměkouli riskují své životy, nebo takovým, jež doma chrání společnost proti nejzávažnější kriminalitě, bezezbytku splní účel, pro který vznikl…

Späť do obchodu