Odborný garant projektu TRA

MUDr. Peter Verchovodko

pv 

Narodil sa v dedinke pri Moskve, medicínu vyštudoval vo Volgograde. Od roku 1977 žije na Slovensku. Nastúpil na chirurgické oddelenie OÚNZ v Leviciach, o dva roky neskôr už pracoval na Chirurgickej klinike ILF v Bratislave, ktorú viedol profesor Ivan Šimkovic. Od roku 1982 pôsobí v Ústave srdcových a cievnych chorôb, kde sa od začiatku zameral na operácie s nahradením chlopne, bajpasy, vrodené chyby a úrazy srdca. Angažuje sa v činnosti Nadácie Jána Korca, ktorý bol až do svojej tragickej smrti blízkym priateľom MUDr. Verchovodka. Je autorom stoviek odborných publikácií a prednášok. Má dve detí.

Ako samostatný chirurg má za sebou 5 a pol tisíc operácií, väčšinu s mimotelovým obehom krvi. Ďalších takmer 10-tisíc zákrokov absolvoval v postavení asistenta chirurga. Najčastejšie dáva pacientom bajpasy a umelé chlopne, zriedkavejšie operuje vrodené chyby a nádory srdca. Jeho špecialitou sú unikátne operácie srdca po úrazoch.

Späť do obchodu