Výukové prostředky TCCC

seznam článků
Výukové prostředky TCCC
Hasiči v akci
U městské policie Praha
Operace Afrika
Kábulská mise
Cvičení uprchlík
Devínská nanečisto…
Všechny strany

 

Výukové prostředky TCCC aneb

Když umělá krev šetří tu skutečnou…

...

Národní protidrogová centrála

Postřelený kolega, který právě inkasoval několikanásobný zásah, se zmítá bolestí na zemi. Z velké rány na stehnu mu všude kolem stříká pulsující krev. Jiný se právě během zákroku v jedné z drogových varen nešťastně nadýchal jedovatých výparů z převržených chemikálií. Nyní se jeho respirace postupně zhoršuje a nakonec jeho vpt1.jpgkolegové snaží oddálit nevratný konec účinnou resuscitací. Opodál zase na zemi leží příslušník speciálního týmu, který se při lanových technikách zřítil z velké výšky. Padá do bezvědomí a na jeho holeni je vidět odpudivou otevřenou zlomeninu, která dost silně krvácí. Opodál zase ošetřují dalšího policistu, kterému byla jeho „měkká vesta“ prostřelena neúměrně silnější ráží. Na odhaleném hrudníku je vidět ošklivé zranění, které nasává vzduch. Všude kolem krev a zase krev. Nejsme však, jak by se zdálo, na místě nějaké kromobyčejné tragédie, provázené hromadnými oběťmi. Zmíněné scény jsou jen některými ze scénářů, které se zcela nedávno až velmi praktickou formou probíraly na jednom z dalších kurzů domácí Tactical Rescue Academy.

Zmíněná Akademie již za dobu své činnosti urazila poměrně dlouhou cestu a má u nás na „svém kontě“ již mnohé pilotní projekty, které byly zaměřeny převážně na policejní složky. Proč se ale tento původně čistě armádní systém stává stále více předmětem zájmu i ze stran bezpečnostních složek a v některých případech dokonce i hasičských sborů? Za prvé je totiž rozhodně se z čeho učit a za druhé, poznatky které celý program TCCC iniciovaly, byly totiž samy o sobě dost drahé. Jak již jinde zmiňujeme, stály totiž doslova zástupy životů v současných i předešlých konfliktech. Snad i proto si stále více nevojenských složek, zejména těch se speciálním určením, více a více uvědomuje, že střet není vždy jen o samotném boji. Tedy nejen o tom, co nejvíce umět prodávat pouze své konfrontační schopnosti, ale také disponovat jinými dovednostmi a znalostmi. A to též vládnout uměním čelit těm nejhorším následkům utrpěným v bojovém střetu. To v praxi znamená umět se v nejvyšší nouzi adekvátně postarat o kolegy, kteří měli při ozbrojeném konfliktu (ale i nebezpečném výcviku) méně štěstí, nebo bohužel tvrdě zaplatili své případné chyby. Důvody trendu zlepšování na poli výuky neodkladné pomoci jsou tak stále zřejmější. U nás, jako všude po světě. Ruku na srdce, rozhodně se o mnoho lépe jde někam, kde po vás asi někdo bude střílet, pokud víte, že se kolegové jsou o vás schopni se dobře postarat. To si u spousty jednotek v současnosti stále více uvědomují. U vojáků i u policistů. Jak v tažení proti terorismu, tak v boji proti kriminalitě se následně nemusí platit ceny vůbec nejvyšší. Věcí, na kterou si žádná moderní demokratická společnost asi jen tak nezvykne, jsou až moc časté státní pohřby a to, že mnohé děti zůstávají někde doma osiřelé. Stranou pak nestojí ani politické dopady „hromadných ztrát“, které mohou dokonce stát i „hlavy“ vlád. A jelikož je odjakživa vše současně i o penězích, nakonec lze vždy i pragmaticky zmínit i ekonomickou stránku věci – výcvik každého z příslušníků ozbrojených složek rozhodně něco stojí a u elitních útvarů pak se náklady rapidně násobí - dle některých výpočtů šplhají doslova do milionů. To se pak již skutečně vyplatí investovat do nejpokročilejších forem urgentní první pomoci a do nejnovějších pomůcek.

Pomocník pro reálný výcvik

Otázkou ale také je, jak tento systém vhodně předávat. Tedy jakým optimálním způsobem tyto postupy vyučovat. Podobné kurzy jsou totiž náročné nejen na schopnosti a zkušenosti vyučujících instruktorů a míru materiální vybavenosti. Jde také o to, jak zformovat takový výcvik, aby co nejvíce odpovídal reálnému pojetí a dostatečně připravoval jak po stránce dovednostní, tak i po psychologické. Absolventi by zde měli být co nejopravdovějším přístupem uvykáni na momenty, které by ve skutečnosti byly obrovskou zkouškou pro všechny zúčastněné. V ozbrojených US složkách se pro obdobné kurzy tzv. „lifesavrů“, tedy o něco lidověji „armádních mediků“, proto užívají zcela ojedinělé pomůcky. Jde o speciální maskovací sady, které nedávno jako zatím velmi nedostupnou věc začaly být k dispozici cestou autorizovaného zástupce. Firmou Helago, se kterou v této oblasti Akademie velmi těsně spolupracuje. Jde se vlastně o jakýsi důmyslný simulátor pro výrobu velké škály nanejvýš naturalisticky vyznívajících poranění. Díky těm je možno až překvapivě dokonale imitovat podobu osob v rozličných „velmi nepříjemných“ událostech. Takové příslušenství při výuce postupů TCCC dokáže skvěle napodobit impulz pro následnou činnost – tedy snadno, rychle a co nejreálněji vytvořit zraněnou osobu. Jedná se o jakýsi komplexní kit, který nápadně připomíná velký kosmetický kufřík. Obsahuje jak velmi jednoduše připevnitelná poranění - např. otevřené zlomeniny, průstřely, bodnutí, amputace, tržné rány, odřeniny, popáleniny či vyhřezlá střeva. Ty jsou navíc zpravidla uzpůsobené tak, že po spojení se zásobníky umělé krve jsou schopny nanejvýš opravdově napodobit silná tepenná krvácení. K dispozici jsou dokonce i nasazovací obličeje, které dotvoří představu, jak vypadá člověk v šoku či s ošklivě ustřelenou čelistí. Nebo zas přípravek, který po aplikaci na hruď dává představu o vzduchu nasávajícím pneumotoraxu. Zbytek dojmu poté již dotvoří jednoduché barevné dolíčení a pak také některé „vychytávky“, jako kupříkladu střepy skla zabodnuté v těle, atd. Samozřejmě, dobře nalíčení figuranti vznikali i v minulosti, a to většinou cestou naprosto improvizovaného líčení, které však vyžadovalo nemalou dovednost, bylo dost pracné, trvalo neúnosně dlouho a po akci byl přitom výsledek zpravidla již nenávratně zničen. Zde u nových sad, které jsou vlastně jakousi bleskovou „fabrikou na zraněné“ po akci stačí vše sejmout, opláchnout a za chvíli se zkrátka může jet zas dál… Při výcviku bude mít sotva někdo čas na několikahodinovou přípravu, jak tomu bylo při zdravotnických akcích kříže kdysi – zde se zkrátka vše jen pověsí, nalepí a popřípadě jen následně zalije snadno zhotovitelnou krví. A jde se ihned na věc. Vše takříkajíc „na klíč“ a přitom modelová situace vyznívá maximálně reálně. Čas zkrátka stojí peníze, a to nepochybně platí i ve výcvikovém sektoru. Více informací na www.helago.cz

vpt2.jpg

vpt3.jpg

Tak už jen připravit „zraněné“ a jde se na to…

vpt4.jpg

Právě se chystá první „pracoviště“. Nasazovací manžeta s vstřelem a výstřelem je schopna i chrlit krev, tak jako ve skutečnosti.

vpt5.jpg

Specialista z NPC to právě v simulované akci „schytal naplno“. Kolegové se zde ze všech sil snaží zastavit masivní krvácení z končetin. Vstřel jednoduše nalepený na hruď vyhlíží, až z toho někomu může být skutečně „šoufl“…

vpt6.jpg

Nyní po ošetření zásahu na prsou ještě osobu opatrně otočit tzv. „Log-Rollem“ a zjistit, zda rána nevyšla druhou stranou…

Vytvořit opravdu ošklivě vyhlížející otevřenou zlomeninu je s novými přípravky doslova dílem okamžiku. Poučený figurant následně křičí „bolestí“ při každém jen o trochu méně šetrném pohybu.

vpt7n.jpg

Člen týmu, řádně dolámaný během nešťastné kolize při výškových pracích je nyní již pečlivě imobilizován a nachystán k nelehké evakuaci ze značně nepřístupného terénu.

Make-up trochu jinak. Tzv. cyanóza, tedy typické zmodrání určitých partií obličeje, nevěstí pro záchrance nic dobrého…

vpt8n.jpg

Pro podobné případy umělé ventilace nezbytné resuscitace či je nutné si také vyzkoušet i užívání speciální techniky, zde křísícího přístroje Meva Satun Oxi.

Horečná příprava závěrečné komplexní „modelovky“, kde se má co nejlépe aplikovat vše z předchozí dílčí výuky TCCC. „Pořezané“ ruce policisty svědčí o zoufalé obraně. Ta nedokázala ovšem zabránit fatálním bodnutím v oblasti hrudi a řezné ráně na břiše s vyhřezlými střevy.

vpt9.jpg

Ovšem pachatel stačil být střelbou ze zbraně policisty „v civilu“ ještě účinně eliminován. Inkasoval průstřel hrudníku, paže a dolní končetiny. A vše tedy může začít…

vpt010.jpg

Nastal čas nula. Zadání: Speciální tým NPC, který má provést zatýkací akci v bytě nebezpečného drogového dealera, právě čeká na návrat svého kolegy, vyslaného na poslední průzkum místa zákroku.

vpt011.jpg

Dunění výstřelů uvnitř a zoufalé volání služební radiostanicí odstartuje tzv. “nouzovou variantu” chystané operace. “Jdeme! Tým vpřed!”…

vpt012.jpg

Následuje opatrné přiblížení se vzájemným krytím. Zasažený pachatel je nyní jištěn pod hlavněmi samopalů. Stejně jako jeho dosud nepropátraný příbytek.

Zatímco je celý, dosud nezabezpečený prostor dokonale kryt jednou částí zásahového týmu, druhá skupina se snaží o poskytnutí neodkladné efektivní první pomoci. Jde o nemalou zkoušku jak probíraných postupů, tak i vzájemné kooperace.

vpt013.jpg

Pohled na zkrvaveného kolegu není nijak vábný. Všichni se nyní snaží naplno „prodat“ z TCCC co načerpali v minulých dnech. Ze všech sil se snaží udržet jednoho ze svých při životě. Bohužel vědí, že díky své nebezpečné profesi už možná zítra mohou podobnou věc dělat „naostro“.

vpt014.jpg

I pachateli, který je v hlubokém bezvědomí, se dostává náležitého urgentního ošetření. Krev, stříkající z porušené tepny je zastavena pomocí „turnicatu“. Průstřel na hrudníku je brzy zalepen.

Následuje transport kolegy, kterému byly alespoň základně zajištěny životní funkce. Nyní jej rychle odtransportovat z této dosud velmi nebezpečné zóny, která by byla pro běžné zdravotníky neúnosným rizikem. Pokud se zraněný policista v tomto stavu dostane ven k sanitce, mělo by již být snad vyhráno….

vpt015.jpg

 


 

Maskovací sady na kurzu Záchranného hasičského sboru Praha

Z průběhu výcviku

vpt016.jpg

vpt017.jpg

vpt018.jpg

Připravuje se jedna ze závěrečných tématických modelových situací – výbuch v továrně pyrotechniky.

vpt019.jpg

Zlomená pažní kost trčí z ruky. Zlomeniny dlouhých kostí na končetinách, následky odhozeného těla způsobily masivní tepenné krvácení…

Trochu „pocuchané“ bříško…

vpt020.jpg

A nohu trochu popálit – na to by koneckonců měli hasiči být celkem zvyklí…

Ranění pod troskami

vpt021.jpg

vpt023.jpg

A záchranná akce…
(ta se postupně, vzhledem k sesouvajícím se budovám, postupně změnila z ošetřování v zoufalou evakuaci a nakonec pak v záchranu vlastních sil – zavalených hasičů…)

vpt025n.jpg

vpt027.jpg

Další závěrečná modelová situace, koncipovaná pro speciální kurz Hasičského záchranného sboru Praha.

Zde je příběh poměrně banální. Námětem cvičení je situace, ke které může bohužel dojít prakticky každý den – řidiče autobusu MHD potkala náhlá mozková příhoda a ten již v bezvědomí v rychlosti 50km/hod narazil do zdi. Právě probíhá příprava na „scénku"…

vpt028nn.jpg

vpt029.jpg

Následky jsou zde fatální – jelikož v prostředcích hromadné dopravy není nikdo připoután, lidé uvnitř doslova létají vzduchem. To přináší velmi závažná zranění u velkého počtu cestujících.

vpt030.jpg

Akce začíná… Autobus se navíc po nárazu začíná postupně plnit kouřem ze začínajícího požáru. Zatímco se jedna hasičská jednotka, které se dostaly na místo události mezi prvními, snaží uhasit vznikající oheň, druhá urychleně evakuuje oběti hromadných ztrát rychle do bezpečnější zóny pro nezbytné ošetření.

vpt031.jpg

Venku následně probíhá tzv. triáž – výběr pro pořadí ošetření. Cíl toho je jediný – aby se zvýšily šance na přežití co nejvíce lidí…

vpt032.jpg

vpt033.jpg

vpt034.jpg

vpt035.jpg

 


 

Modelové situace pro příslušníky MP Praha

Chystá se další cvičení, které jsou závěrečným blokem specializovaných kurzů. Zde nebývá důraz pouze na záchranářské úkony, tedy samotné vpt036.jpgaplikování postupů urgentní zdravotní pomoci, ale na optimální provedení celé akce úkonu, včetně všech taktických a organizačních náležitostí takové události. Příběh první je prostý – oznamovatel volá na linku 156, že v parku nehybně leží městský policista a na otázky kolemjdoucího nereaguje. Operační středisko proto urychleně vysílá na místo dvojčlennou hlídku. Ta zde zjišťuje, že policistovi chybí jeho služební zbraň. Strážník v bezvědomí, na obličeji a čele má velké podlitiny. Opodál se povaluje silný klacek.

 

vpt037.jpg

vpt038.jpg

Zatímco jeden z členů hlídky střeží okolí (je důvodný předpoklad, že v okolí se nyní pohybuje ozbrojený nebezpečný pachatel…) na místo

urychleně volá rychlou záchrannou službu a nahlašuje osobní číslo zraněného.

Nakonec přestává strážník dýchat a je nutné provádět účinné resuscitační techniky – ty se zde již provádí na speciálním simulátoru.

A už je tu líčení na následnou „modelovku“…

Další ze situací, které mohou strážci pořádku a zákona žel bohu řešit každý den – autonehoda…

vpt039.jpg

Autohlídka linky 156, jede na „na VRZ“ na místo závažné události. Bohužel na křižovatce vozidlu MP jeden z řidičů nedá přednost a dochází k osudné autonehodě. Po oznámení přítomných občanů je do místa vyslána pěší hlídka, která se právě nedaleko nachází…

A jde se na věc…

vpt040.jpg

Dvojice strážníků musí nyní řešit všechny tzv. „neodkladné úkony“ na místě havárie a co efektivněji aplikovat všechny probírané postupy. Nejen samotnou „zdravotku“, ale i zabezpečení místa, apod.

Zatímco jeden ze zraněných policistů nedýchá a musí být resuscitován, osoba v civilním vozidle se zas dusí v bezvědomí zvratky…

vpt041.jpg

Třetí závěrečné prověření dovedností.

Zde už půjde o záležitost poněkud krvavější. Doslovný maskar, ke kterému však v náročné službě strážců zákona nemusí být moc daleko. Takže proto: nikdy neříkej nikdy…

vpt042.jpg

Scénář je tentokrát akčnější, ale svým způsobem i dost prostý. Vše začíná celkem banálně, rutinní úkol. Hlídka MP byla vyslána na vyřešení případu rušení nočního klidu.

vpt043n.jpg

Po zazvonění na zájmové dveře hlídku čeká „překvapení“ - nožem je náhle napadne silně zdrogovaný narkoman. Oba policisty svými zuřivými útoky vážně zraní, avšak jeden ze strážníků jej ještě stačí eliminovat několikanásobným výstřelem ze své služební zbraně. Následně z posledních sil zvládne zavolat radiostanicí o pomoc…

vpt044.jpg

Přivolaní policisté se nyní opatrně blíží na místo činu, zabezpečují prostor a urychleně se snaží pomoci zraněným osobám, a to i improvizovanými prostředky…

vpt045.jpg

K zaškrcení tepenného krvácení používají svůj teleskopický obušek….

vpt046n.jpg

Jiná z modelových situací, koncipovaných pro příslušníky MP

Opět scénka začíná poměrně rutinní informací. Hlídka dostává radiostanicí informaci, že v parku na kraji rybníka pobíhá „podivný člověk“ se sekáčkem v ruce a vyhrožuje lidem. Dle oznamovatele je zřejmě podnapilý, nebo snad pomatený.

vpt047.jpg

Poté co oba strážníci drazí na místo, spatří osobu, jež odpovídá danému popisu. I přes výzvy se k nim blíží. Hrozí sekáčkem a mumlá, že „všechny rozseká na kusy“. I přes hrozbu zbraní a následný výstražný výstřel se náhle rozebíhá na jednoho z policistů. Ten zahajuje střelbu.

vpt048.jpg

Přesto, že je muž zasažen první mířenou ranou do stehna, řítí se stále dál na policistu a snaží se jej zasáhnout sekáčkem. Teprve druhý výstřel, který inkasuje útočník do hrudi, konečně zastavuje ozbrojeného pachatele. Ten padá na zem a pouští svou zbraň.

vpt049.jpg

Jeden ze strážníků, jištěný kolegou, ukládá zbraň a opatrně se přibližuje ke zraněnému pachateli. Poté se snaží rychle zabránit masivnímu krvácení z končetiny. Ránu zaškrcuje svým obuškem, zatímco jeho kolega ohlašuje na operační středisko použití zbraně a urychleně přivolává záchranku.

/vpt050.jpg

Následně ohledávají zraněný hrudník a zjišťují, zda projektil nevyšel zády. Snaží se pak alespoň improvizovaně zabránit nasávání vzduchu v místě pneumotoraxu. V tom přestává zraněný pachatel dýchat a je nutné až do příjezdu „Erzety“ provádět resuscitaci.

vpt051.jpg

 


 

Operace Afrika


oa1.jpg

 

Následující modelová situace byla koncipována v rámci kurzu, který pořádala Tactical Rescue Academy ve spolupráci se slovenskou Raid and defence Academy. Jelikož se tento subjekt specializuje zejména na  Hihgt risk environment close protection, program byl zde tentokrát cílen především na PSD VIP ochranu, probíhající v těch nejvíce rizikových koutech našeho světa. Námětem jednoho ze závěrečných cvičení několikadenního intenzivního výcviku neodkladné pomoci v bojových a extrémních podmínkách se stala událost, odehrávající se v blíže neurčeném státu kdesi ve Střední Africe.


A už je to tady – sady od Helaga jsou již nachystané, spolu s litry umělé krve. Tentokrát půjde opravdu o další z řádných masakrů…

oa2.jpg oa3.jpg

Tak nyní nadělat tzv. hromadné lidské ztráty. Zkrátka událost, která absolventům kurzu trochu zamotá hlavu a prověří jejich schopnost aplikace naučených postupů v poněkud reálněji ztvárněném, závěrečném výcvikovém bloku…

oa4.jpg oa5.jpg

oa6.jpg

oa7.jpg oa8.jpg

 

První auto bylo napadeno palbou z automatických ručních zbraní černošských rebelů, číhajících v léčce. Když chtěl šofér znepojízdněného vozidla prchnout, zasáhl bok vozidla výbuch z RPG.

oa9.jpg

A ještě trochu krve. A tady taky…

oa010.jpg

I posádka druhého automobilu je notně pocuchaná. Druhý řidič, který už nestačil zabrzdit, narazil do zasaženého vozidla před sebou. O zbytek se pak postarala záplava střepin a projektilů, která oběma „nepancéřáky“ pronikla doslova jak máslem. Jemu, ani jeho kolegovi, který chtěl útoku čelit venku, příliš nepomohly balistické ochranné vesty, které zde, vzhledem k bezpečnostní situaci, je zvykem téměř nesundávat…

oa011.jpg oa012.jpg

Brrr. Místo činu vypadá dost nevábně…

oa013.jpg

Pouze jeden na pohled lehce zraněný člen konvoje byl ještě schopen zavolat pomoc ze základny a dále ozbrojen pouze pistolí vzdorovat přesile místních banditů…

oa014.jpg

Nyní krátké poučení zálohy, sil rychlé reakce, před následující poměrně náročnou misí…

oa015.jpg

A rozjíždí se naplno akce. Povolaný QAR tým vyráží na pomoc napadlému konvoji s humanitární pomocí. Na místě hoří rozstřílená vozidla…

oa016.jpg

oa016a.jpg oa017.jpg

Záloha zakrátko doráží v terénních autech na místo a zakrátko už svojí pouhou přítomností zahání rebely. Ti nestojí o konfrontaci a při střetnutí s vyzbrojeným protivníkem rychle dávají na ústup. Přesto se záchranná slupina dále dobře jistí v kruhové obraně…

oa018.jpg

Co teď dřív a co potom… Horečně tu probíhá činnost, která má za cíl přežití co největšího počtu osob, postižených neblahou událostí…

oa019.jpg oa019a.jpg

Zatímco někteří ještě stojí za čas, energii a cenný zdravotnický materiál, řidič prvního „esůvéčka“ to již má za sebou. Nejenže už bohužel nedýchá, ale i utržené ruce výbuchem způsobily masivní krvácení, se kterým život z těla rychle vyprchal…

oa019b.jpg

Raději se tedy plně věnovat těm, kteří mají ještě trochu šance dále žít…

oa020.jpg

oa021.jpg

oa021a.jpg

Nejméně poraněný člen konvoje náhle začíná kolabovat. Potíže s dechem způsobuje malý zásah střepiny v oblasti hrudníku. Ti, co se nevěnují raněným, pečlivě střeží perimetr před dalším nenadálým útokem…

oa022.jpg

I druhý řidič je na tom dost špatně. Připravuje se proto brzká evakuace přivolaným vrtulníkem. Takže nyní nachystat všechny raněné a vybrat nejbližší možnou přistávací plochu…

oa023.jpg

A je to tu, vrtulník koaličních sil už oblétá kolem. Červeným dýmem značí ze země tým svou polohu a současně dává posádce „čopru“ představu o směru větru v místě přistání…

oa024.jpg

Vrtulník právě dosedá. Jde se na to. Rychle nakládat…

oa025.jpg

A je to. „Mixer“ se všemi raněnými, i s mrtvým kolegou, mizí kdesi za obzorem. Je čas pro tým se rychle, ale obezřetně bez dalších ztrát stáhnout na základnu…

oa026.jpg

Tak a konec zvonec. Zplavení jsou úplně všichni – záchranáři i figuranti. Nyní hurá do sprch a pak na závěrečné vyhodnocení celého náročného cvičení…

oa026ac.jpg

 


 

„Operace Kábul“


Tato modelová situace, ve které jsme se doslova „vyřádili“ s maskováním hromadných ztrát, se udála v rámci závěrečného cvičení MEDI kurzu. Ten byl Tactical Rescue Akademií organizován především pro zástupce elitních armádních složek. Na tomto netuctovém cvičení tak byli přítomní i zástupci několika speciálních jednotek naší armády, včetně expříslušníků nedávno zaniklého útvaru SOG (Special Operations Group) Vojenské policie AČR. Právě někteří z účastníků proto velmi podobnou situaci v minulosti zažili i naostro. A tak se zde bezezbytku naplňovaly známá hesla, že „pot šetří krev“ a „štěstí přeje připraveným“.
Námětem tohoto vyvrcholení výcviku, které mělo dokonale prověřit probírané postupy, se stala virtuální událost na zahraniční misi. Skupina má plnit úkol tzv. QRF, tedy být nachystaná a plně k dispozici jako případná záloha a pomoc při jedné speciální operaci. Jeden český zpravodajec spolu se svými dvěma kolegy od americké rozvědky se má nedaleko Kábulu setkat se svými lokálními spolupracovníky a získat tak důležité informace. Jako legenda je použito standardní vozidlo české vojenské policie. Místní agent, který infiltroval do hnutí Taliban je však odhalen, mučen a dojde k vyzrazení místa a času klíčové schůzky.  
Po přiblížení je spojenecké vozidlo vlákáno do léčky. Po výbuchu nastraženého IED je v následné střelecké konfrontaci přes účinný odpor postupně celá posádka vážně zraněna.

ok.jpg

ok01.jpg

ok02.jpg

ok03a.jpg

Řidič Roweru, krátce před tím, než upadl do bezvědomí, stačil ještě dát „nouzi“…

ok04.jpg

ok05.jpg

Střelba obránců byla efektivní. Na místě zůstává ležet v krvi také jeden ze zneškodněných útočníků. Ostatní zatím zmizeli do okolních ulic.

ok06.jpg

Po rádiové výzvě o pomoc je bleskově aktivován připravený tým a snaží se rychle, ale zároveň velmi obezřetně přiblížit k místu incidentu.

ok07.jpg

Opatrně se teď přiblížit k místu události. Není potřeba dopadnout podobně, jako ležící oběti útoku. Mrtvý či zraněný zachránce nikomu nepomůže. Spíš naopak…

ok08.jpg

ok09.jpg

Nyní je třeba zabezpečit potřebné krytí týmu a rychle provést prvotní triáž hromadných ztrát…

ok010.jpg

ok011.jpg

Ležícího teroristu není právě moc času zkoumat. Dle povahy zranění se ale zdá mrtvým. Přesto není proč mu nechávat jeho „kalach“ tak blízko u ruky…

Co teď dříve…  Nacvičené drily systému TCCC a zkušenosti nabyté tvrdým výcvikem pomáhají zvládat prekérní situaci…

ok012.jpg

ok013.jpg

Postupně tak příslušníci záchranného týmu dostávají situaci pod kontrolu…

ok014.jpg

Vše se náhle komplikuje, neboť u automobilu vybuchuje RPG. Od střech protějších domů začíná sílit palba z ručních zbraní skupiny radikálů. Tým opětuje střelbu a snaží se dostat za vozidlo…

ok015.jpg

Další obrovská exploze u boku znepojízdněného automobilu. Začíná jít skutečně do tuhého…

ok016.jpg

Tým navíc dostává zprávu, že Medevac nemůže zatím v oblasti pro intenzivní nepřátelskou činnost přistát a ze směru střelby se ještě ke všemu blíží další skupina asi 30 nepřátelských ozbrojenců. Je čas na rychlou evakuaci do lepšího prostoru…

ok017.jpg

Americký kolega ze SOCOM je doslova roztrhán výbuchem IED. Nejen litry krve kolem a utrhané končetiny svědčí o tom, že zde je veškerá snaha marná. Tomu již nikdo bohužel nepomůže. Jen by se tím zbytečně ohrožovali ostatní…

ok018.jpg

U krytu se následně skupina mnohem efektivněji brání a zároveň snaží ze všech sil stabilizovat raněné. Probíhá horečná, mnohokrát nacvičovaná činnost. Masivní krvácení zastaveno, pneumotorax ošetřen, žilní linky zajištěny. Ještě snad vyplnit záznamovou kartu a určit prioritu pro odsun…

ok019.jpg

ok020.jpg

Americké bitevní helikoptéry Apache v tomto momentu svou masivní palebnou převahou likvidují střelce na střechách a účinně zadržují nedaleké nepřátelské síly. Velitel skupiny se proto rozhoduje vzít s sebou i zraněného radikála, který jeví známky života. Může být zdrojem pro spoustu zpravodajských informací, které snad zachrání další spojenecké životy…

ok021.jpg

ok022.jpg

Ohledat opatrně zranění a také přesvědčit se, zda již od teroristy nehrozí žádné riziko…

„HELLO, HIPO HIPO, THIS IS ALFA. I HAVE MEDEVAC PROCEDUR. OVER.“ K místu je nyní jedním příslušníkem Rescue týmu naváděn vrtulník Blackhawk, který má evakuovat zraněné. „RED IS LOCATION OF FRIENDLIES“. Signální panel ukazuje medevacu lokaci týmu, červená dýmovnice zas směr větru v místě přistání.

ok023.jpg

Není moc času, stále jsou opodál slyšet ojedinělé výstřely. Bleskově proto umístit raněné na nosítka. Vrtulník právě dosedá. ARE YOU READY?  GO! GO!

ok024.jpg

ok025.jpg

Poslední zraněný je nakládán a mašina se konečně zvedá. Tým ještě sbírá veškeré užitečné věci a zapaluje nepojízdné armádní vozidlo. Všichni se pak stahují k blížícím se posilám. Dnešní úkol je konečně splněn

oa026b.png

 


Cvičení „Uprchlík“


Koncem dubna 2010 se Tactical Rescue Academy podílela na přípravě jednoho z největších cvičení, organizovaného policejní správou jihomoravského kraje. Vlastní realizaci tohoto gigantického projektu dostali na starosti instruktoři SPJ Brno. Tématem byla mimořádná událost (ne nepodobná známému americkému filmu Uprchlík…), kdy vlivem autonehody vozidla vězeňské služby došlo k úniku několika vězňů. Ti nyní ozbrojení a navíc s jedním příslušníkem vězeňské stráže, pojatém jako rukojmí, unikají terénem. Následné pátrací akce se zúčastnily stovky policistů z rozličných složek. Cvičení také dokonale prověřilo i některé další jednotky integrovaného záchranného systému. O to možná více, že fakt, že jde o cvičení, se naprostá většina zúčastněných osob dovídala doslova na poslední chvíli.
TRA pro tuto akci zajišťovala zejména přípravu modelových situací, na kterých záviselo potřebně reálné pojetí  cvičení. Konkrétně pak maskování zraněných figurantů, kterých zde nebylo opravdu málo…

Příprava vrcholí – „muklové“ se právě strojí do vězeňského ošacení… Doslova „ticho před bojem“. Za několik desítek minut vypukne v okolí Brna doslova horečná činnost a éter služebních radiostanic bude přeplněn naléhavými relacemi…

aou.jpg

Maskovací sady se otevírají a jde se na to…
aou01.jpg aou02.jpg

Make up pro basmany, potlučené během nárazu…

aou03.jpg

aou04.jpg

aou05.jpg

A trestanci prchají do lesů… Nyní jsou na řadě vážnější oběti autonehody – a to příslušníci osádky vězeňské služby…

aou06.jpg

aou07.jpg

aou08.jpg

aou09.jpg

Spolujezdec to má už skoro „za sebou“. Fialový obličej, stříkající rána na paži a velké louže krve kolem nedávají velké šance na jeho přežití…

aou010.jpg

Řidič havarovaného vozidla je na tom o něco lépe. Než díky velkým ztrátám krve začal padat do šoku, stačil ještě vše nahlásit radiostanicí…
Trochu pochmurné zátiší čeká na ty, kteří dorazí první a místo této tragické události…

Takové netuctové cvičení nezůstalo bez mediální odezvy. Na místo doráží filmový štáb linky 112, v čele s Mirkem Vaňurou, který bude s kamerou připraven na první reakce těch, kteří dosud nevědí o výcvikovém poslání celé akce…

aou011.jpg

Trestanci dle scénáře při svém útěku následně odcizí vozidlo a unikají v něm. Vzápětí však zcela náhodně naráží na policejní motohlídku a zazmatkují. Začnou před ní zběsile ujíždět. Nakonec utíkají z auta do lesa, kde je oba policisté pronásledují. Při následné přestřelce je z brokovnice zasažen jeden ze strážců zákona a zoufale volá pomoc pro svého raněného kolegu.

My tuto situaci musíme rychle, ale realisticky znázornit pro účastníky cvičení, kteří možná dorazí co nevidět…

aou012.jpg

Jeden z boků ošklivě strefil ruku, další břicho policisty…

aou013.jpg

A trochu tepenného krvácení…

aou014.jpg

Trochu nevábný obraz pro ty, kdo stále ještě nevědí, že jde pouze o obrovské cvičení.

A vše se rozjíždí. Vrtulník, vybavený termovizní pročesává zanedlouho okolí…

aou015.jpg

aou016.jpg

Na místo přestřelky doráží sanitka a pomoc pro postřeleného policistu se blíží…

aou017a.jpg

Zatímco se zdravotníci snaží udělat vše pro přežití zraněného, druhý z policistů jistí okolí svou zbraní. Je třeba mít se na pozoru – trestanci mohou být stále nablízku…

aou018.jpg

První zabránit masivnímu krvácení na ruce, pak ještě ošetřit ošklivé pronikající zranění v oblasti břicha…

aou019.jpg

Potom ještě zkontrolovat záda – hledá se případný výstřel. Rána totiž mohla jít „durch“. Následně přikrýt termofolií – zraněný s velkou krevní ztrátou na zemi leží již dlouhou dobu…

aou021.jpg aou021a.jpg

Na místo znovu doráží „stodvanáctka“. První akce u vozidla vězeňské služby je už natočená – nyní je řada na zachycení další fáze tohoto nestandardního megacvičení…

aou022.jpg

A akce se dále rozbíhá. Již je známa totožnost i podoba těch, kteří se ozbrojení a všeho schopní snaží bez skrupulí bojovat o svou svobodu…

aou023.jpg

Zásahová jednotka se už chystá vyrazit za skupinou prchajících vězňů. Sbírají se poslední klíčové informace…

aou024.jpg

Nasazují se psovodi a dotváří kompletní plán akce. Všichni jsou nyní „ready“ v pohotovosti…

aou025.jpg aou025a.jpg

A nyní vpřed po „horké stopě“…

aou026.jpg


Široké okolí je už obklíčeno. Na uzávěrách nyní probíhají pečlivé kontroly všech vozidel, realizované příslušníky brněnské Speciální pořádkové jednotky, ozbrojené samopaly…

aou027.jpg

Mirek Vaňura pro své reportáže TV NOVA zachycuje efektivní činnost všech složek…

aou028.jpg

Již několik uprchlíků je v těchto chvílích dopadeno. Po divoké honičce je chycen další z nich – převlečený za hajného v odcizeném vozidle…

aou029.jpg

Jeden z posledních vězňů je postřelen na útěku. Je konec, zraněný kvílí bolestí a z nohy se mu řine krev. Zřejmě nemá již co ztratit a tak se zjevně chystá ukončit svůj život. Po dlouhém a náročném vyjednávání, vedeném příslušníky SPJ, je nakonec uprchlík šťastně odzbrojen překvapivou akcí.

aou030.jpg

Vše nakonec skončilo, tak jak má a gauneři jsou už znovu zpět pod zámkem. Cvičení se prostě všem vydařilo na jedničku…
My z Tactical Rescue Academy jsme velmi rádi, že jsme mohli svou měrou přispět k nespornému úspěchu tak vydařené akce Usmiaty

 

 


 

„Devínská nanečisto…“
aneb
TCCC u Útvaru Osobitného Určenia

Průprava příslušníků UOU byla v případě kurzu TRAcademy tentokrát zaměřena na praktickou aplikaci dovedností moderní první pomoci. Jelikož měla část jednotky znovu odjíždět na další ze svých iráckých misí, byla část výcviku cílena právě na specifikadn_01.jpg působení v těchto vysoce rizikových oblastech a řešení ztrát po případném bojovém střetu, které jsou zde dosud denní realitou. Systém neodkladné pomoci TCCC byl zde však také současně zaměřen i na řešení některých opravdu extrémních momentů, které se naneštěstí mohou odehrát i v našich evropských končinách. Především jsou tím míněny situace, které by asi rok zpět jen málokoho napadlo, že vůbec mohou v středoevropských končinách nastat. Podobné tragické události, jako se odehrála loni na podzim v bratislavské Devínské, občas došlo v USA, příp. se už staly také ve Finsku či v sousedním Německu. I na Slovensku ale nyní mohli sami zažít, jaké to je, když tzv. „šílený střelec“ prostě chodí po ulici a vraždí lidi. S útočnou puškou a velkým množstvím munice zkrátka putuje křížem krážem ulicemi a bezhlavě pálí po všem kolem. A slovenské ozbrojené složky se po tomto nemalém šoku dost poučily. Právě zde se totiž, tak jako předtím leckde po světě, znovu ukázalo, že v takových nesmírně krizových momentech, které svou podstatou připomínají více válečný stav, než klasický policejní zákrok spíše, je systém klasické zdravotní pomoci naprosto ochromen. Působení standardní záchranné služby je totiž vzhledem k přímému ohrožení či neúnosnému riziku zhola nemožné. V podobné, kdysi zcela nepředstavitelné situaci, se totiž nemá nikdo po dlouhé desítky minut k mnohým zraněným pak šanci vůbec dostat. Evakuace a případné nezbytné prvotní ošetření je potom reálné pouze ze strany přítomných bezpečnostních složek, které zde momentálně vedou zákrok s cílem co nejdříve ukončit vražedné řádění střílející osoby. Právě přítomní policisté pak mají v těchto chvílích šanci podn_02.jpgmoci přežít některým na místě – tzn. dostat za kryt, kde je dle algoritmu TCCC co nejefektivněji zabezpečit a pak případně rychle transportovat tam, kde je bude možné předat odborným pracovníkům „mírového zdravotního systému“. Právě to si po draze získaných zkušenostech u našich sousedů díky zmíněné smutné události uvědomili a elita slovenské policie se tak rozhodla být co nejdříve kvalitně nachytána na podobné nestandardní akce, pokud by k nim případně mělo někdy v budoucnu znovu dojít. Jak se říká - kdo je připraven, není pak překvapen…    
Hrůzný scénář. Náměstí SNP v centru Bratislavy je celé pokryté raněnými – následek to řádění dalšího, dnes naštěstí virtuálního „šíleného“ střelce. Ten zběsile z oken jednoho z domů zběsile pálí po všem, co se na náměstí jen mihne. Několik řadových policistů a městských strážníků se několikrát neúspěšně pokouší dostat ke zraněným osobám. Dojíždějící záchranáři bohužel zatím nemají šanci nějak pomoci. Situace se stává nanejvýš kritickou. Ihned je vyrozuměna protiteroristická jednotka UOU. Ta dostává rozkaz neodkladně a co nejrychleji provést nezbytnou záchrannou operaci.

dn_033.jpg

O něco později. Narychlo dopravený tým policejních specialistů se narychlo připravuje na akci. Probíhá poslední krátký brífink tohoto nouzového řešení. Nutnost bleskově zakročit a zachránit co nejvíce lidí na náměstí nedává šance k delšímu plánování a komplexnímu zabezpečení takové riskantní operace.

dn_044.jpg

 

Zbraně jsou nachytány, zdravotní výbava též. Jde se tedy na to. Teď půjde všechno. Padají poslední pokyny.

„Vpřed!!!“

dn_05.jpg

Obrněný Aligátor nyní slouží jako kryt pro postupující tým protiteroristické jednotky. Kolona se pomalu sune do kritické zóny

dn_06.jpg

Příslušníky UOU, sotva se jen dostávaní na kraj náměstí, uvítá sprška střel. Projektily naštěstí zasahují jen odolný přední pancíř balisticky odolného vozidla.

dn_07.jpg

Určení příslušníci elitního útvaru se nyní snaží střelbou eliminovat střelce. Kolem oken, odkud se jejich protivník snaží ohrožovat celé prostranství nyní pod nárazy projektilů z policejních zbraní jen lítá omítka a kusy zdiva. Doslova regulérní válka. Jejich kolegové, nyní krytí efektivní střelbou, se nyní snaží urychleně dostat všechny objeti strašného masakru rychle do krytů.
Napřed alespoň rychle evakuovat zraněné do relativního bezpečí.

dn_08.jpg

dn_09.jpg

Teď provést první triáž a zajistit základní životní funkce. Zkrátka zvládnout zákonitý zmatek a vhodně aplikovat naučené postupy ve změti krvácejících a sténajících lidí. Střelba kolem také klidu k práci a nezbytnému soustředění moc nepřidá…

dn_010.jpg

dn_011.jpg

dn_012.jpg

Nasazené turnicaty narychlo zabraňují nejhoršímu masivnímu krvácení. Záchranný tým rychle a vysoce funkčně ošetřuje nejurgentnější poranění dle algoritmu TCCC a snaží se potřebně „zakonzervovat situaci“.

dn_013.jpg

Jinde je zas nutno urychleně řešit problém průstřelu hrudníku jedné z osob. Nadrilované postupy v předchozím náročném a intenzivním výcviku policistům ze speciálního útvaru pomáhají v efektivním a metodickém zvládání takové další z extrémních situací.

dn_014.jpg

Některé z postižených osob jsou improvizovaně nakládány do obrněného vozidla, ale vzhledem k omezené vnitřní kapacitě je nutné evakuovat zraněné i ručně. Navíc další sprška střel z budovy zasahuje už i některé z policistů…

dn_015.jpg

Nyní postižené osoby transportovat mimo dosah ohrožení. Tým se pomalu stahuje do míst, kde bude možno se dostat z dosahu palby, která stále chvílemi přetrvává.

016

Tým se po stažení z míst střetu dostal za jeden z blízkých domů. Zde je možné se naplno věnovat všem zraněným a vrátit se k tomu, co pod palbou nešlo pro neúnosné riziko realizovat. Jeden ze zraněných náhle přestává dýchat a policisté z protiteroristické jednotky reagují okamžitě.

dn_017.jpg

Strojově a naprosto automaticky „prodávají“ nabyté postupy, které nadrilovali předtím v tělocvičně. I zajišťování krevní linky a podávání infuzních je přes tlak reálně pojatého výcviku pro ně už naprostou rutinou.

dn_018.jpg

Vyprázdněné náměstí je pokryté jak krví, tak i zbytky zanechaného zdravotního materiálu a částí policejní výstroje.

dn_019.jpg

Dál probíhá doprava postižených osob k vybudované bezpečnostní uzávěře, kde už na zraněné čekají záchranky. Zde již jim bude konečně poskytnuta maximální možná péče zdravotnického odborného personálu. Vše zkrátka běží jak na drátkách nejen k spokojenosti přihlížejících velitelů UOU, ale také i monitorujících osob z managmentu vnitra.

dn_0121.jpg

dn_0122.jpg

Co říci na závěr? Toto náročné cvičení v závěru kurzu Tactical Rescue Academy, simulující podobnou hrozivou událost v nedávné minulosti, bezezbytku prověřilo skvělou připravenost specialistů z Útvaru osobitného určenia. Především známý masakr v Devínské byl pro tyto elitní policisty jedním z důvodů cesty ke zvýšení schopností, jak v budoucnu zvládat takové do té doby nepředpokládané extrémní situace.
Na všech naplno pracujících bojovnících bylo patrné, že tento poměrně neobvyklý výcvik berou nanejvýš vážně. A to nejen proto, že zde slouží naprostí profesionálové, zkrátka ti nejlepší z nejlepších. Vědí totiž, že nacvičené reakce jednou mohou pomoci zachránit nejen některého kolegu z týmu, ale i někoho z veřejnosti. Té tito elitní policisté slouží především. A jak na tomto kurzu ukázali, umí to dobře…

dn_0123.jpg

 

oa026b.png

Translate

Hledat v článcích

Copyright © 2011 --- Profitactic s.r.o.--- All Rights Reserved. || Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH. K přepočtu je používán aktuální kurz.
Webdesign -
graphic disign by Renat.sk plus spol. s r.o. - Templates www.rockettheme.com || Sitemap : site |

Úvod || Obchodní podminky || Kontakty  |