Výukové prostředky TCCC - Devínská nanečisto…

„Devínská nanečisto…“
aneb
TCCC u Útvaru Osobitného Určenia


dn_01Průprava příslušníků UOU byla v případě kurzu TRAcademy tentokrát zaměřena na praktickou aplikaci dovedností moderní první pomoci. Jelikož měla část jednotky znovu odjíždět na další ze svých iráckých misí, byla část výcviku cílena právě na specifika působení v těchto vysoce rizikových oblastech a řešení ztrát po případném bojovém střetu, které jsou zde dosud denní realitou. Systém neodkladné pomoci TCCC byl zde však také současně zaměřen i na řešení některých opravdu extrémních momentů, které se naneštěstí mohou odehrát i v našich evropských končinách. Především jsou tím míněny situace, které by asi rok zpět jen málokoho napadlo, že vůbec mohou v středoevropských končinách nastat. Podobné tragické události, jako se odehrála loni na podzim v bratislavské Devínské, občas došlo v USA, příp. se už staly také ve Finsku či v sousedním Německu. I na Slovensku ale nyní mohli sami zažít, jaké to je, když tzv. „šílený střelec“ prostě chodí po ulici a vraždí lidi. S útočnou puškou a velkým množstvím munice zkrátka putuje křížem krážem ulicemi a bezhlavě pálí po všem kolem. A slovenské ozbrojené složky se po tomto nemalém šoku dost poučily. Právě zde se totiž, tak jako předtím leckde po světě, znovu ukázalo, že v takových nesmírně krizových momentech, které svou podstatou připomínají více válečný stav, než klasický policejní zákrok spíše, je systém klasické zdravotní pomoci naprosto ochromen. Působení standardní záchranné služby je totiž vzhledem k přímému ohrožení či neúnosnému riziku zhola nemožné. V podobné, kdysi zcela nepředstavitelné situaci, se totiž nemá nikdo po dlouhé desítky minut k mnohým zraněným pak šanci vůbec dostat. Evakuace a případné nezbytné prvotní ošetření je potom reálné pouze ze strany přítomných bezpečnostních složek, které zde momentálně vedou zákrok s cílem co nejdříve ukončit vražedné řádění střílející osoby. Právě přítomní policisté pak mají v těchto chvílích šanci po moci přežít některým na místě – tzn. dostat za kryt, kde je dle algoritmu TCCC co nejefektivněji zabezpečit a pak případně rychle transportovat tam, kde je bude možné předat odborným pracovníkům „mírového zdravotního systému“. Právě to si po draze získaných zkušenostech u našich sousedů díky zmíněné smutné události uvědomili a elita slovenské policie se tak rozhodla být co nejdříve kvalitně nachytána na podobné nestandardní akce, pokud by k nim případně mělo někdy v budoucnu znovu dojít. Jak se říká - kdo je připraven, není pak překvapen…    

dn_02Hrůzný scénář. Náměstí SNP v centru Bratislavy je celé pokryté raněnými – následek to řádění dalšího, dnes naštěstí virtuálního „šíleného“ střelce. Ten zběsile z oken jednoho z domů zběsile pálí po všem, co se na náměstí jen mihne. Několik řadových policistů a městských strážníků se několikrát neúspěšně pokouší dostat ke zraněným osobám. Dojíždějící záchranáři bohužel zatím nemají šanci nějak pomoci. Situace se stává nanejvýš kritickou. Ihned je vyrozuměna protiteroristická jednotka UOU. Ta dostává rozkaz neodkladně a co nejrychleji provést nezbytnou záchrannou operaci.

 

 

 

 

dn_033

O něco později. Narychlo dopravený tým policejních specialistů se narychlo připravuje na akci. Probíhá poslední krátký brífink tohoto nouzového řešení. Nutnost bleskově zakročit a zachránit co nejvíce lidí na náměstí nedává šance k delšímu plánování a komplexnímu zabezpečení takové riskantní operace.

dn_044

 

Zbraně jsou nachytány, zdravotní výbava též. Jde se tedy na to. Teď půjde všechno. Padají poslední pokyny.

„Vpřed!!!“

dn_05

 

Obrněný Aligátor nyní slouží jako kryt pro postupující tým protiteroristické jednotky. Kolona se pomalu sune do kritické zóny

dn_06

 

Příslušníky UOU, sotva se jen dostávaní na kraj náměstí, uvítá sprška střel. Projektily naštěstí zasahují jen odolný přední pancíř balisticky odolného vozidla.

dn_07

 

Určení příslušníci elitního útvaru se nyní snaží střelbou eliminovat střelce. Kolem oken, odkud se jejich protivník snaží ohrožovat celé prostranství nyní pod nárazy projektilů z policejních zbraní jen lítá omítka a kusy zdiva. Doslova regulérní válka. Jejich kolegové, nyní krytí efektivní střelbou, se nyní snaží urychleně dostat všechny objeti strašného masakru rychle do krytů.

Napřed alespoň rychle evakuovat zraněné do relativního bezpečí.

dn_08

dn_09

 

Teď provést první triáž a zajistit základní životní funkce. Zkrátka zvládnout zákonitý zmatek a vhodně aplikovat naučené postupy ve změti krvácejících a sténajících lidí. Střelba kolem také klidu k práci a nezbytnému soustředění moc nepřidá…

dn_010

dn_011

dn_012

 

Nasazené turnicaty narychlo zabraňují nejhoršímu masivnímu krvácení. Záchranný tým rychle a vysoce funkčně ošetřuje nejurgentnější poranění dle algoritmu TCCC a snaží se potřebně „zakonzervovat situaci“.

dn_013

Jinde je zas nutno urychleně řešit problém průstřelu hrudníku jedné z osob. Nadrilované postupy v předchozím náročném a intenzivním výcviku policistům ze speciálního útvaru pomáhají v efektivním a metodickém zvládání takové další z extrémních situací.

dn_014

Některé z postižených osob jsou improvizovaně nakládány do obrněného vozidla, ale vzhledem k omezené vnitřní kapacitě je nutné evakuovat zraněné i ručně. Navíc další sprška střel z budovy zasahuje už i některé z policistů…

 dn_015

 

Nyní postižené osoby transportovat mimo dosah ohrožení. Tým se pomalu stahuje do míst, kde bude možno se dostat z dosahu palby, která stále chvílemi přetrvává.

dn_016

Tým se po stažení z míst střetu dostal za jeden z blízkých domů. Zde je možné se naplno věnovat všem zraněným a vrátit se k tomu, co pod palbou nešlo pro neúnosné riziko realizovat. Jeden ze zraněných náhle přestává dýchat a policisté z protiteroristické jednotky reagují okamžitě.

dn_017

Strojově a naprosto automaticky „prodávají“ nabyté postupy, které nadrilovali předtím v tělocvičně. I zajišťování krevní linky a podávání infuzních je přes tlak reálně pojatého výcviku pro ně už naprostou rutinou.

dn_018

Vyprázdněné náměstí je pokryté jak krví, tak i zbytky zanechaného zdravotního materiálu a částí policejní výstroje.

dn_019

Dál probíhá doprava postižených osob k vybudované bezpečnostní uzávěře, kde už na zraněné čekají záchranky. Zde již jim bude konečně poskytnuta maximální možná péče zdravotnického odborného personálu. Vše zkrátka běží jak na drátkách nejen k spokojenosti přihlížejících velitelů UOU, ale také i monitorujících osob z managmentu vnitra.

dn_0121

dn_0122

 

Co říci na závěr? Toto náročné cvičení v závěru kurzu Tactical Rescue Academy, simulující podobnou hrozivou událost v nedávné minulosti, bezezbytku prověřilo skvělou připravenost specialistů z Útvaru osobitného určenia. Především známý masakr v Devínské byl pro tyto elitní policisty jedním z důvodů cesty ke zvýšení schopností, jak v budoucnu zvládat takové do té doby nepředpokládané extrémní situace.
Na všech naplno pracujících bojovnících bylo patrné, že tento poměrně neobvyklý výcvik berou nanejvýš vážně. A to nejen proto, že zde slouží naprostí profesionálové, zkrátka ti nejlepší z nejlepších. Vědí totiž, že nacvičené reakce jednou mohou pomoci zachránit nejen některého kolegu z týmu, ale i někoho z veřejnosti. Té tito elitní policisté slouží především. A jak na tomto kurzu ukázali, umí to dobře…

dn_0123

 

oa026b

 

 

 

 

 

Späť do obchodu